VN    
EN    

Video top

 • 01:25

 • 00:34

 • 01:50

 • 02:04

 • 01:46

 • 00:19

 • 01:10

lượt xem
 
More »
 • Dây chuyền cắt uốn đai thép tự động

  0 Lượt xem / Ngày        3 Lượt xem / tháng 03
  lưu

  03:22

  Model:WG12D

  Xuất xứ:Trung Quốc

  Nhà sản xuất:KUNWOO

  Năm sản xuất: 2012

  Tình trạng:Mới 100%

 • Máy cắt sắt Hàn quốc KMC-25W

  0 Lượt xem / Ngày        1 Lượt xem / tháng 03
  lưu

  01:01

  Model:KMC-25W

  Xuất xứ:Hàn quốc

  Nhà sản xuất:KUNWOO

  Năm sản xuất: 2012

  Tình trạng:Mới 100%

 • Máy uốn sắt Hàn quốc KMB-32H

  0 Lượt xem / Ngày        2 Lượt xem / tháng 03
  lưu

  Model:KMB-32H

  Xuất xứ:Hàn quốc

  Nhà sản xuất:KUNWOO

  Năm sản xuất: 2012

  Tình trạng:

 • Máy cắt sắt Hàn quốc KMC-32

  0 Lượt xem / Ngày        0 Lượt xem / tháng 03
  lưu

  01:09

  Model:KMC-32

  Xuất xứ:Hàn quốc

  Nhà sản xuất:KUNWOO

  Năm sản xuất: 2012

  Tình trạng:Mới 100%

Mới
 
More »
 • Caterpillar D11T

  0 Lượt xem / Ngày        1 Lượt xem / tháng 03
  lưu

  02:50

  Model:

  Xuất xứ:

  Nhà sản xuất:KUNWOO

  Năm sản xuất: 1970

  Tình trạng:

 • Xe ủi Bulldozer

  0 Lượt xem / Ngày        1 Lượt xem / tháng 03
  lưu

  04:14

  Model:

  Xuất xứ:

  Nhà sản xuất:Việt Nam

  Năm sản xuất: 1970

  Tình trạng:

 • Hitachi EX200 2

  1 Lượt xem / Ngày        0 Lượt xem / tháng 03
  lưu

  01:54

  Model:

  Xuất xứ:Nhật Bản

  Nhà sản xuất:Nhật bản

  Năm sản xuất: 1970

  Tình trạng:

 • Komatsu Pw150 6k

  1 Lượt xem / Ngày        1 Lượt xem / tháng 03
  lưu

  03:00

  Model:

  Xuất xứ:Nhật Bản

  Nhà sản xuất:Nhật bản

  Năm sản xuất: 1970

  Tình trạng:

 • Lu dắt tay - Lu dắt tay Nhật bản

  0 Lượt xem / Ngày        0 Lượt xem / tháng 03
  lưu

  00:23

  Model:

  Xuất xứ:Nhật bản

  Nhà sản xuất:KUNWOO

  Năm sản xuất: 1970

  Tình trạng:

 • Lu dắt tay Nhật bản

  0 Lượt xem / Ngày        1 Lượt xem / tháng 03
  lưu

  00:10

  Model:

  Xuất xứ:Nhật bản

  Nhà sản xuất:Mikasa

  Năm sản xuất: 1970

  Tình trạng:

 • Máy cày Kubota L2201

  0 Lượt xem / Ngày        0 Lượt xem / tháng 03
  lưu

  00:24

  Model:

  Xuất xứ:

  Nhà sản xuất:Kubota

  Năm sản xuất: 1970

  Tình trạng:

 • Máy Gặt Đập Liên Hợp ISEKI model : Japan 6

  0 Lượt xem / Ngày        0 Lượt xem / tháng 03
  lưu

  00:16

  Model:

  Xuất xứ:

  Nhà sản xuất:ISEKI

  Năm sản xuất: 1970

  Tình trạng:

 • Đầm cóc Nhật Bản

  0 Lượt xem / Ngày        2 Lượt xem / tháng 03
  lưu

  02:12

  Model:

  Xuất xứ:Nhật Bản

  Nhà sản xuất:Mikasa

  Năm sản xuất: 2012

  Tình trạng:

 • Bàn giao máy móc cho khách hàng

  0 Lượt xem / Ngày        0 Lượt xem / tháng 03
  lưu

  02:19

  Model:

  Xuất xứ:Hàn Quốc - Nhật Bản - Hà Lan

  Nhà sản xuất:KUNWOO

  Năm sản xuất: 2012

  Tình trạng: