VN    
EN    

Video top

 • 01:10

 • 01:25

 • 00:34

 • 01:50

 • 02:04

 • 01:46

 • 00:19

 • 01:10

lượt xem
 
More »
 • Dây chuyền cắt uốn đai thép tự động

  0 Lượt xem / Ngày        4 Lượt xem / tháng 10
  lưu

  03:22

  Model:WG12D

  Xuất xứ:Trung Quốc

  Nhà sản xuất:KUNWOO

  Năm sản xuất: 2012

  Tình trạng:Mới 100%

 • Máy cắt sắt Hàn quốc KMC-25W

  0 Lượt xem / Ngày        2 Lượt xem / tháng 10
  lưu

  01:01

  Model:KMC-25W

  Xuất xứ:Hàn quốc

  Nhà sản xuất:KUNWOO

  Năm sản xuất: 2012

  Tình trạng:Mới 100%

 • Máy uốn sắt Hàn quốc KMB-32H

  0 Lượt xem / Ngày        0 Lượt xem / tháng 10
  lưu

  Model:KMB-32H

  Xuất xứ:Hàn quốc

  Nhà sản xuất:KUNWOO

  Năm sản xuất: 2012

  Tình trạng:

 • Máy cắt sắt Hàn quốc KMC-32

  0 Lượt xem / Ngày        0 Lượt xem / tháng 10
  lưu

  01:09

  Model:KMC-32

  Xuất xứ:Hàn quốc

  Nhà sản xuất:KUNWOO

  Năm sản xuất: 2012

  Tình trạng:Mới 100%

Mới
 
More »